Droga jabłka z sadu do szkoły 🍎

Udostępnij
Umieść na stronie
 • Opublikowany 20 lis 2018
 • #BioGov #promujełódzkie #łódzkie
  Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jako jeden z 9 partnerów bierze udział
  w prestiżowym i innowacyjnym projekcie międzynarodowym pt. „BioGov - Celebrating Biodiversity Governance” w ramach programu Interreg Europe.
  Celem projektu jest przygotowanie rekomendacji dla polityk regionalnych w zakresie powstrzymania zaniku bioróżnorodności zgodnie z unijną Strategią Bioróżnorodności 2020 oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.
  W ramach omawianego projektu Departament Sportu i Turystyki będzie koncentrował się na działaniach związanych z zachowaniem tradycyjnych, a zagrożonych wyginięciem gatunków drzew owocowych w kontekście wzbogacania oferty turystycznej regionu oraz rozwijania ekoturystyki.
  Planowane rezultaty projektu “BioGov” to zapewnienie rozwoju regionu z poszanowaniem regionalnej bioróżnorodności oraz wypracowanie innowacyjnych metod zarządzania politykami w tym zakresie, przy wykorzystaniu wydarzeń kulturalnych i turystycznych.
  W wyniku realizacji projektu ma również poprawić się jakość wdrażanych polityk w omawianym zakresie oraz pełniejsze i lepsze powiązanie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, które wyróżnia nasze województwo.

  więcej informacji:
  www.interregeurope.eu/biogov/
  Obserwuj Promuje Łódzkie ↓↓
  FACEBOOK: wojewodztwo.lodzkie/
  TWITTER: lodzkiePL
  INSTAGRAM: promujelodzkie
  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Zapraszamy na nasze strony! ↓↓
  www.lodzkie.pl promujelodzkie.pl

Komentarze • 0