Pierwsza pacjentka otrzymała refundowany Nusinersen na #sma 💊

Udostępnij
Umieść na stronie
 • Opublikowany 17 maj 2019
 • #łódzkie #sma #rdzeniowyzanikmięśni
  Szpital im. Kopernika w Łodzi znajdzie się w wąskiej grupie szpitali w Polsce uczestniczących w pilotażowym programie leczenia udaru. Będzie więcej pieniędzy i więcej możliwości. Również w „Koperniku” będą leczeni pacjenci chorzy na rdzeniowy zanik mięśni.

  Wiadomość przywiózł do Łodzi minister zdrowia Łukasz Szumowski, którego zaprosił marszałek Grzegorz Schreiber. Minister zapowiedział na konferencji prasowej (16 maja), że Regionalne Centrum Udarowe działające w ramach Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika w Łodzi będzie wśród wybranych szpitali w kraju, które będą realizować leczenie w ramach programu pilotażowego leczenia udarów metodą trombektomii mechanicznej.

  Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym udary mózgu, są pierwszą przyczyną zgonów Polaków. Rocznie dochodzi w Polsce do około 60 tys. udarów mózgu, z czego około 80 proc. to udary niedokrwienne. Najskuteczniejszą metodą leczenia udaru niedokrwiennego, która pozwala uniknąć powikłań, a w szczególności paraliżu, jest trombektomia mechaniczna. Polega ona na mechanicznym usunięciu skrzepu z naczynia. Istotne jest, aby ten zabieg odbył się w ciągu 6 godzin od wystąpienia udaru, co wymaga szybkiej diagnostyki i przekazania pacjenta do odpowiedniej jednostki, która może taki zabieg wykonać.

  Pilotaż działa w kraju od grudnia ubiegłego roku, jednak przy pierwszym rozdaniu nominacji do programu, Łódzkie było pominięte. O zmianę tego stanu rzeczy dostęp do najnowocześniejszej metody leczenia udarów niedokrwiennych zabiegało środowisko lekarskie Łodzi i regionu, które wsparł marszałek Grzegorz Schreiber.

  Celem programu jest stworzenie sieci całodobowego leczenia udaru niedokrwiennego w Polsce, żeby minimalizować ryzyko paraliżu i powikłań poudarowych. Ważna będzie przy tym ocena skuteczności praktycznej w warunkach polskich oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego.
  - Całodobowa gotowość do trombektomii z dużym prawdopodobieństwem pozwala uniknąć tego, czego w udarze boimy się najbardziej, czyli potocznie mówiąc paraliżu - mówił na konferencji minister Łukasz Szumowski. - Pacjent ma szanse na normalne funkcjonowanie, bo będzie o każdej porze dnia i nocy mógł otrzymać pomoc zespołu, który doskonale się na tym zna.
  Włączenie Regionalnego Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu do pilotażu, umożliwi mieszkańcom województwa łódzkiego dostęp do najskuteczniejszej obecnie metody leczenia udaru niedokrwiennego, a zatem da szansę na przeżycie udaru i dalsze normalne życie.

  Szpital, żeby dostać się na listę placówek pilotażowych musiał spełnić odpowiednie wymogi. To mi.in.:
  - posiadanie zespołu specjalistów w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, neurologii, kardiologii, angiologii, chirurgii naczyniowej;
  - doświadczenie potwierdzone uczestniczeniem w co najmniej 150 zabiegach z zakresu neuroradiologii, w tym co najmniej 50 zabiegach przeprowadzonych samodzielnie lub wykonaniem 50 zabiegów z zakresu endowaskularnego leczenia naczyń domózgowych i wewnątrzczaszkowych;
  - posiadanie oddziału neurologii z oddziałem lub pododdziałem udarowym;
  - posiadanie pracowni hemodynamiki lub pracowni radiologii zabiegowej;
  - posiadanie oddziału neurochirurgii;
  - zapewnienie całodobowej gotowości do realizacji procedury.
  Obserwuj nas ↓↓
  FACEBOOK: wojewodztwo.lodzkie/
  TWITTER: lodzkiePL
  INSTAGRAM: promujelodzkie
  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Zapraszamy na nasze strony! ↓↓
  www.lodzkie.pl promujelodzkie.pl

Komentarze • 0