💰 Zawodowi stypendyści w Łódzkiem! Przyznaliśmy 24 miliony zł.

Udostępnij
Umieść na stronie
 • Opublikowany 20 lut 2019
 • #Łódzkie #Stypendia #GrzegorzSchreiber
  Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przedstawił wyniki naboru do programu stypendialnego, w którym do rozdysponowania było ponad 24 mln zł. Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.
  Wsparciem objęte zostały szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież z województwa łódzkiego, uczące się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Wśród nich są technika, szkoły muzyczne, plastyczne, baletowe, sztuki tańca czy sztuki cyrkowej. W sumie programem objętych zostało 2821 uczniów z regionu łódzkiego.
  W konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, oprócz marszałka Grzegorza Schreibera uczestniczyły dwie stypendystki: Gaja Wilewska - skrzypaczka, uczennica Ogólnokształcącej Muzycznej Szkoły I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz Justyna Zdunek - technik elektronik z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli.
  Głównym celem projektu „Zawodowcy w Łódzkiem” jest zwiększenie możliwości edukacyjnych i wsparcie uczniów prowadzących kształcenie zawodowe. Program skierowany jest do uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, ze średnią nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych. Nabór wniosków prowadzony był od 1 do 15 października 2018 roku. W grudniu podpisano 2821 umów stypendialnych:
  - stypendium w wysokości 600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy otrzymało 2734 uczniów
  - stypendium w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy otrzymało 87 uczniów z niepełnosprawnościami
  Wsparciem objęto również 980 nauczycieli, sprawujących opiekę dydaktyczną nad rozwojem stypendysty, zgodnie z opracowanym w ramach projektu Indywidualnym Planem Rozwoju. W czasie trwania programu stypendialnego opiekunowi dydaktycznemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł na cały rok. Jeden nauczyciel może być opiekunem maksymalnie czterech uczniów.
  Obserwuj nas ↓↓
  FACEBOOK: wojewodztwo.lodzkie/
  TWITTER: lodzkiePL
  INSTAGRAM: promujelodzkie
  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Zapraszamy na nasze strony! ↓↓
  www.lodzkie.pl promujelodzkie.pl

Komentarze • 0