Michalkiewicz: Wybory potwierdziły zabetonowanie sceny politycznej

Udostępnij
Umieść na stronie

Komentarze • 91

 • jan48571
  jan48571 5 dni temu

  Jeden tylko wniosek się nasuwa: Polak to urodzeniowy idiota! Podstawią gówno i też odda na to głos.

 • Stanisław Michalkiewicz

  Zapraszamy serdecznie do subskrybowania oficjalnego kanału Pana Stanisława Michalkiewicza

 • prawy85
  prawy85 12 dni temu +1

  "...pochodził z porządnej esbeckiej rodziny..." :D

 • Janusz Piwo
  Janusz Piwo 13 dni temu

  Nieważne, czy PIS, czy PO WYGRYWA. Zawsze i tak wygrywają żydzi z sierżantem DANIELSEM.

 • oporopowrotnik
  oporopowrotnik 13 dni temu

  Bydło sędziowskie wzięło odprawy i nie chcą oddać chociaż wracają do wykonywania zawodu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Mela
  Mela 13 dni temu

  Scena nie zabetonowana ale połowa Polaków nie chadza na wybory i porządni nie startują i ludzie patrzą na sondaże czyli manipulatory.
  Poza tym wyborca wybiera na OBRAZ I PODOBIENSTWO SWOJE,naród musi się nawrócic.

 • Polish issues
  Polish issues 13 dni temu +2

  UKRAINA: W KOŁOMYI ZNISZCZONO KRZYŻE NA POLSKIM CMENTARZU
  7 listopada 2018 18:19/w Informacje, Świat
  Radio Maryja
  Nieznani sprawcy zniszczyli krzyże na cmentarzu w Kołomyi na zachodniej Ukrainie, gdzie pochowani są polscy jeńcy z wojny polsko-ukraińskiej w 1918 roku - poinformowała w środę PAP prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi Stanisława Kołusenko.
  „27 października na cmentarzu zostało ustawionych 200 nowych krzyży, które zostały także wówczas poświęcone. W nocy z niedzieli na poniedziałek 95 z nich zostało zniszczonych: ktoś poprzewracał je i porozbijał. Zawiadomiliśmy o tym policję i Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy” - powiedziała w rozmowie telefonicznej.

 • PROMUJCIE PROGRAM WIEDZY SPOŁECZNEJ K.KARONIA

  PIS to dzieci we mgle, albo nawet gorzej:(.

 • Piotr Maślanka
  Piotr Maślanka 13 dni temu

  trudno sie zgodzic z teza o wypieraniu przez pis psl z malych miasteczek , pan michalkiewicz skad takie dane posiadl?

 • Maksi Kaaz
  Maksi Kaaz 13 dni temu

  Nie powstanie Naröd teraz i pogoni zdrajcöw,to juz nigdy sie z kolan nie podniesie.Obecny pasoZYDowski nieRzad tylko dobija resztki dumy,patriotyzmu i narodowo$ci w Polakach.

 • TOMASUS MAGNUS
  TOMASUS MAGNUS 13 dni temu

  Też mi odkrycie niejakiego Stanisława "oplatacza oczywistych oczywistości" Michalkiewicza "Wybory potwierdziły zabetonowanie sceny politycznej" DOPRAWDY panie Michalkiewicz?! Przy obecnej ordynacji i Komuszej "konstytucji" Kwacha nie może być inaczej .Jedni oszuści PiS-dusie zastępują innych oszustów POpaprańców i na odwrót +/- Kukizy,PSL-e,SLD,pali czy nie pali tych kotów i inne dziadostwo i tałatajstwo.OPCJA ZEROWA I WSZYSCY WON.Pogonić batem te wieprze od koryta.

 • Lech Wielki
  Lech Wielki 13 dni temu +1

  Tylko przywrócenie kary śmierci w Polsce i jej wykonywanie na zdrajcach przez patriotycznych sędziów może nam przywrócić niepodległość i dostęp do broni palnej dla zdrowych na umyśle i nie skazanych WOLNYCH POLAKACH !!!

 • wchu jutomam
  wchu jutomam 13 dni temu

  jak wyzej

 • Wojciech Gomolinski
  Wojciech Gomolinski 14 dni temu

  Przede wszystkim wybory potwierdziły, że, parafrazując klasyka, narodowych polskich idiotów trzeba "jebać, ruchać i na nich zarabiać, bo to banda polskich kurwów nieudaczników,. Nie warto na nich nawet ryja szczępić, nie warto dla nich robić NIC".

 • Wiedzon
  Wiedzon 14 dni temu +2

  Projekt ustawy ANTYABORCYJNEJ
  w skrócie ABORCYJNEJ
  Aborcja
  1. Osoba która zaszła w ciążę jednak nie chce urodzić dziecka , nosi się z zamiarem dokonania aborcji.
  2. Każda kobieta która stwierdziła że jest w ciąży, w szczególności dotyczy to nastolatek do 18 roku życia , a nie chce urodzić dziecka i nosi się z zamiarem aborcji otrzyma od Państwa Polskiego za pośrednictwem odpowiednich organów ofertę finansowej rekompensaty, dostosowana do aktualnych realiów gospodarczych i ekonomicznych.
  3. Kobieta zobowiązuje się do przestrzegania w okresie ciąży właściwej diety i trybu życia nienarażającego na utratę czy uszkodzenie życia płodowego dziecka. W szczególności do nienadużywania lub całkowitej abstynencji alkoholu. Całkowita abstynencja i nieużywanie środków narkotykowych - określonych prawnie , oraz innych środków odurzających nie ujętych prawnie , nieużywanie środków farmakologicznych. Wyjątkiem stosowania jakichkolwiek medykamentów jest decyzja lekarza prowadzącego ciążę .
  4. Jeżeli wyrazi zgodę, w formie pisemnej i z akceptacją Sądu Polskiego, kobieta nie musi ujawniać ojca dziecka, jednak może dane ojca zabezpieczyć a aktach Sądowych z klauzulą tajności i prawem ujawnienia danych ,dziecku w chwili osiągnięcia 18 roku życia lub wydłużonym okresem do maksymalnie 21 roku życia.
  4.a. W przypadku wątpliwości co do ojcostwa, może umieścić dane kilku mężczyzn w aktach sądowych j/w.
  5. Po wyrażeniu zgody od tej chwili, za prawidłowy przebieg i monitorowanie ciąży odpowiada skarb państwa .
  6. Gratyfikacja finansowa, zwana dalej rekompensatą lub inna formą - terminologii, nie może być mniejsza niż 4 krotność średniej krajowej w danym roku kalendarzowym urodzenia dziecka . Wysokość może być zwiększona stosownie do aktualnej sytuacji gospodarczej państwa.
  7. Kobieta tarci prawa macierzyńskie w stosunku do urodzonego dziecka, po upływie 60 dni od chwili - dnia , porodu bez jej osobistej zgody i fizycznym udziale.
  7.a. Po terminie 60 dni od chwili porodu, kobieta traci prawa odwołania się od decyzji Sądu utraty praw j/w.
  8. Kobieta - matka ma prawo odmówić utraty praw rodzicielskich do 60 dnia życia dziecka, może je zabrać .
  9. Kobieta matka nie musi w żadnej instytucji Państwowej czy społecznej, uzasadniać swojej decyzji.
  10. Gratyfikacja pieniężna wypłacana jest po upływie 1 - jednego roku i jednego dnia od chwili urodzenia dziecka.
  11. Wypłacane środki podjąć może jedynie matka dziecka lub z upoważnienia matki Sąd RP.
  12. Kobieta nie może wyznaczyć żadnych osób trzecich czy osób bliskich do podjęcia środków z tytułu zawartej umowy z RP.
  13. Kobieta może upoważnić Sąd RP do zabezpieczenia środków, w okolicznościach braku możliwości fizycznego stawienia się po odbiór środków.
  14. Wypłacone środki nie mogą być przelane na żadne konto nawet wskazane przez kobietę. Przelew środków może nastąpić tylko w obecności uprawnionej matki dziecka bez udziału osób trzecich.
  14.a. Kobieta otrzyma pełną sumę ratyfikacji nawet w przypadku urodzenia martwego dziecka tylko w przypadku przekroczenia 7 miesiąca ciąży, w okresie j/w.
  14.b. Kobieta otrzyma ułamkową część gratyfikacji w przypadku poronienia nie spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, nie dotyczy zdarzeń losowych - np. wypadek. Kwotę ustali Sad RP
  14.c. Nieletniej a w kreślonych sytuacjach osobie pełnoletniej Sąd może zabezpieczyć miejsce pobytu po upływie 5 miesiąca ciąży lub wcześniej we współpracy z wskazanymi stowarzyszeniami. Koszty pobytu matki ciężarnej pokrywa Skarb państwa, ustalając stawkę dzienną. Nie wyklucza to dofinansowania z innych źródeł za zgodą zainteresowane kobiety.
  Prawa osób najbliższych kobiety w ciąży
  15. Sąd osobie nieletniej do 18 roku życia może, zalecić przekazanie praw macierzyńskich i pełnych praw rodzicielskich osobom najbliższym .
  16. Takie same prawa jak w pkt. 15., posiada matka pełnoletnia.
  17. Osoby wskazane jak w pkt.15., z chwilą narodzin dziecka stają się pełnoprawnymi prawnymi opiekunami dziecka i mają prawo do terminologii MATKA - OJCIEC. Z wyjątkiem pkt. nr 8, .
  18.W pierwszej kolejności w/w prawa mogą otrzymać matka i ojciec nieletniej.
  19.Następnie dziadkowie nieletniej o ile stan zdrowia ich nie koliduje z prawidłową opieką nad niemowlęciem .
  20. Dorosłe rodzeństwo nieletniej, ze wskazaniem pełnych rodzin tj. aktualnego związku małżeńskiego danych osób, ewentualny spór wynikły np. z tytułu kilku deklaracji przyjęcia dziecka rozstrzyga Sąd RP.
  21. Rodzina dalsza tj. tzw. wujostwo i stryjostwo nieletniej.
  22. W przypadku braku w/w możliwości nieletnia- pełnoletnia może sama wskazać daną rodzinę - obcą pokrewieństwem, której chce powierzyć opiekę i wychowanie dziecka . W tym przypadku decyduje Sąd RP.
  23. Kobiecie po podjęciu środków finansowych, zgodnie z umową, proponuje się podstawowe badania medyczne za jej zgodą, koszty pokrywa skarb państwa RP.
  24. Kobieta która zadeklarowała się przekazać dziecko na rzecz Skarbu Państwa , traci prawo do uzyskania aktualnych danych dziecka, tj. imienia , nazwiska, miejsca pobytu, miejsca zameldowania , danych osób posiadających prawa rodzicielskie j/w, aktualnego czy też nieaktualnego wizerunku dziecka .
  25. Nie dotyczy pkt. 15. , jednak nie może stosować mobingu, lub w inny sposób zakłócać czy ingerować w wychowanie dziecka. Jeżeli nie ma podstaw i podejrzeń dokonywania przestępstwa na dziecku .
  26. W przypadku zastosowania pkt.15 , prawni aktualni opiekunowie dziecka mogą zabronić jakich kol wiek kontaktów z dzieckiem matki rodzonej dziecka. Stosownie przez Sąd RP.
  27. Kobieta może zastrzec przed Sądem zakaz uzyskania i przekazania dorosłemu dziecku informacji i szczegółowych danych osobowych, poza imieniem i nazwiskiem. Nie dotyczy to danych ojca - ojców , jednak te dane mogą być przekazane po ukończeniu 21 roku życia dziecka o ile wcześniej określony ojciec również nie zastrzegł sobie prawa do aminowości z wyjątkiem imienia i nazwiska.
  28.Śródki karne wobec osób podważających lub znieważających decyzję kobiety -matki
  29. W przypadku, używania wulgaryzmów, rozpowszechniania informacji niejawnych o osobie która podpisała umowę ze skarbem państwa RP, zachowanie takie zagrożone może być karą pieniężną od 1000 do 5 tyś zł. Oraz wyrokiem kary ograniczenia wolności do lat 2.
  30. Okoliczności wyłączające wypłatę środków kobiecie-matce która podpisała umowę z państwem RP.
  31. W przypadku urodzenia dziecka obciążonego wadą -wadami rozwojowymi, tak fizycznymi jak i psychicznymi, Sąd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pod nadzorem prokuratury, odnośnie zachowania matki w okresie ciąży.
  32. Sprawdzeniu podlegać może najbliższa rodzina, sąsiedztwo, szkoła, praca inne społeczności- organizacje mogące mieć związek z osobą sprawdzaną.
  33. Jeżeli w wyniku w/w sprawdzeń okaże się niezbicie, iż matka nie przyłożyła należytej staranności do prawidłowego przebiegu ciąży a w szczególności zostanie to udowodnione, że używała nadużywała środków ujętych w pkt. 2. Wypłata środków zostanie zablokowana.
  34. Wypłaty środków nie otrzyma nikt z osób trzecich w przypadku zgonu matki przed upływem terminu karencji.
  35. Wypłaty środków nie otrzyma nikt z osób trzecich w przypadku niezgłoszenia się matki po upływie terminu karencji.
  36.Matka może odebrać w/w środki, w terminie do 36 miesiąca od daty ustawowej tj. pierwszego dnia prawa do otrzymania rekompensaty.
  37. W przypadku niewypłacenia, nie podjęcia środków rekompensaty przez matkę lub pełnomocnika Sądu, środku te przechodzą na fundusz kapitałowy dziecka i zostaną przekazane wraz z określonymi odsetkami dziecku z chwilą uzyskania przez niego pełnoletniości lub osobie - instytucji prawnej reprezentujących prawa danego uposażonego .
  Opracował , sporządził ujawnił twórca
  Adam Jakubiak

 • krtys prag
  krtys prag 14 dni temu +2

  Bo nieważne kogo wybierzesz z PiS to na koniec i tak wyjdzie JarKacz który i tak za nic nie odpowiada!!!

 • Adam Wojtyrowski
  Adam Wojtyrowski 14 dni temu

  Ja tu przyszlem bo jestem prostym wiesniakiem ze stolicy i jedno mnie tylko zastanawia.
  Od kiedy zaby nosza spodnie, koszule oraz marynarki? W dodatku gola zarost i mowia prawie jak ludzie?
  Znam osobiscie kilka bocianow I zaden z nich nigdy czegos takiego nie polykal. Oczywiscie nie znam pierwszego bociana kraju czyli Kociniaka-z Kamyszewa a ten to chyba potrafi wszystko polknac. Ale to juz inny temat.
  Przepraszam ale chyba bredze z przepracowania.

  • Asd Kjh
   Asd Kjh 13 dni temu

   no pierdolisz farszafiaczku

 • Leszek Błaszczak
  Leszek Błaszczak 14 dni temu

  Prawdziwa wiedza, to znajomość przyczyn a nie skutków. Przyczyną jest, całkowicie pominięty w rozważaniach, stan rzeczy - a skutkiem - POPiS, poddany koncypowaniu. W takim przypadku: Im mądrzej, tym głupiej.

 • Adam Went
  Adam Went 14 dni temu +1

  Z tfuskiem zaglosuja PO,SLD N i PSL natomiast za juda nie zaglosuje NIKT!! Lewica go olewa a prawica uwaza za zdrajce! I nie bedzie wyboru na mniejsze czy wieksze zlo bo juda nie jest lepszy og tfuska!!

 • Obuzābā
  Obuzābā 14 dni temu

  Potwierdziły zabetonowanie głów polaków

 • Krzysztof Nowak
  Krzysztof Nowak 14 dni temu +1

  Jeśli von tusk przyjedzie do Pl to bedzie potrzebowal 20 ochroniarzy...conajmniej

 • Bolek Lolek Gomółka
  Bolek Lolek Gomółka 14 dni temu

  przestan KURWA w KONCU PIEPRZYC NASZA zlota pani morze i KORWA ta BELKOTLIWA GEBELSA JEST TWOJA ZLOTA PANIA ale napewno nie POLAKOWdla Polakow jest ona JEDYNIE ZYDOGEBELSA i jak cos to MOW za SIEBIE

 • Bolek Lolek Gomółka
  Bolek Lolek Gomółka 14 dni temu

  a ja myslalem ze ZYD jaki chcial drugi TELAZYD ZBUDOWAC

 • momanx666
  momanx666 14 dni temu

  Pan Stanisław bardziej lubi pedofili niż ich ofiary .

 • danuta persson
  danuta persson 14 dni temu +3

  Mafia nie oddaje nigdy tego co dostała !!!!!!!

 • Marek Manini
  Marek Manini 14 dni temu +8

  Tragedia Polski polega na tym ze Polacy nie potrafia postawic prawidlowych pytan!Pytanie ,czy tusk nie jest grozny dla rzadzacych ??Pytanie powinno byc,czy tusk nie jest niebezbieczny dla POLSKI!!!

  • Michal W.
   Michal W. 14 dni temu +2

   Polacy w ogole nie stawiaja pytan sie po prostu boja a reszta jest skierowana na mentorow ktorzy maja ich prowadzic.. to jest poronione.

 • ferio19831983
  ferio19831983 14 dni temu

  ale on jest głupi

 • Wojciech Palarz
  Wojciech Palarz 14 dni temu +2

  ,,Ona z niego zrobila czlowieka ":D

 • paprica korps
  paprica korps 14 dni temu +2

  Zwykłe bicie piany. Co za różnica, czy ktoś, kto mnie okradnie, włoży pieniądze do prawej czy lewej kieszeni? To jest jedna bolszewicka banda, która w '89 tylko pozmieniała szyldy.

 • Popieram W Ciemno
  Popieram W Ciemno 14 dni temu +1

  Można powoli stawiać pieniądze na to, że Prezydent Tusk 2020.
  Im bardziej go żałośnie i bez sensu atakują, tym jego zwycięstwo będzie wyższe.

  PiS to tacy mądrzy ludzie właśnie, nic się nigdy nie nauczą, choćby dostali 99%:1% w miastach, wsiach i satelitach orbitalnych.

 • Łachu Chrobry
  Łachu Chrobry 14 dni temu +1

  Polska jest frontem obcych interesów..nie wstanie z kolan ponieważ nie ma żadnych strategicznych argumentów poza ewentualnym trafnym sojuszem.Ewentualnie gazowanie węgla albo technologia....ale to skutecznie blokują Niemcy polityka gospodarczą.

 • brayan zaharwick
  brayan zaharwick 14 dni temu +4

  BOSAK GADASZ GŁUPOTY ! TY MŁODY PAJACYKU! KOPALNIE KRUPIŃSKI NIE BYŁ DEAL Z UNIĄ EUROPEJSKĄ ABY ZAMKNĄĆ ! ABY JĄ ZAMKNĄĆ ! ALE ...JĄ SPRZEDAĆ ! OPIERDOLIĆ ! WYJEBAĆ TYSIĄCE LUDZI NA BRUK ! PO TYM JAK WYSZŁY PAPIERY GEOLOGICZNE O PRAWDZIWYCH ZŁOŻACH A SĄ OLBRZYMIE I TO PIS SPRZEDAJE KOPALNIE ! TAK MAŁY KARAKAN ! PRZEZ POŚREDNICTWO PAJACA ,NAZWISKA NIE PODAM CHYBA ŻE PAŁĘ..... , ANGLIKĄ KTÓRZY JUŻ ! WYSTĄPILI O KONCESJĄ WYDOBYWCZĄ WŁAŚNIE NA KOPALNI KRUPIŃSKI ! WIĘC MAŁY CHŁOPTASIU PRZYGOTUJ SIĘ NA DRUGI RAZ....!

  • siba500
   siba500 14 dni temu

   Szkoda, ze wszyscy maja dostęp do internetu

 • Stanley Panama
  Stanley Panama 14 dni temu +7

  Frąckiewicz ma podzielną uwagę , bo jednocześnie potrafi patrzeć i na rozmówcę i do kamery ..
  Każdym okiem na inny obiekt. 😳😳😳😁😁😁

  • Stanley Panama
   Stanley Panama 12 dni temu

   emanrehtona Nie zaatakowałem tylko spostrzegłem, ponieważ przypomniał mi się magister wykładowca z Politechniki , który do nas siedzących naprzeciw niego, mówił : - a teraz odpowie Pan !
   Wtedy podnosiło sie dwie osoby, bo miał takiego zeza, że patrzył na dwóch a widział jednego.
   Podobnie jest tutaj. Nie wiadomo na kogo bardziej się patrzy ? Czy na Michalkiewicza czy też do kamery.
   Mógłby założyć ciemne okulary i po problemie.
   Ja np. bardzo głupio i nie komfortowo się czuje rozmawiając z taką osobą.

  • emanrehtona
   emanrehtona 12 dni temu

   +Stanley Panama Czyli zaatakowałeś wygląd, bo nie podoba ci się jak prowadzi program?

  • Stanley Panama
   Stanley Panama 13 dni temu

   +JPFX Raczej średnio.

  • JPFX
   JPFX 13 dni temu +2

   Ale w sumie spoko to prowadzi.

 • Andrzej Kaminski
  Andrzej Kaminski 14 dni temu +6

  o boze a kto to ten prowadzacy?

  • Andrzej Kaminski
   Andrzej Kaminski 12 dni temu

   +Elzbieta Zemirline tez mialem takie skojarzenie paz.Boca Raton

  • Elzbieta Zemirline
   Elzbieta Zemirline 13 dni temu

   Andrzej Kaminski,prawda co Pan pisze ,osobiscie przypomina naszego slynnego SWIATLO,az dreszcze przechodza przez skore,czyzby istnalo tak nie prawdopodobne podobienstwo ,przez przypadek,ale moze sie myle,lecz te ,,,,,,,Pozdrawiamù

 • Ad_aliF
  Ad_aliF 14 dni temu +1

  Szkoda że Pan Stanisław nie czuje się już na siłach aby walczyć politycznie . Jak był politykiem to ja jeszcze raczkowałem

 • oko wielu
  oko wielu 14 dni temu +2

  NA FILMIE WIDZIMY KONWENCJE POWYBORCZA PIS NA NOWOGRODZKIEJ PANA MICHALKIEWICZA TEZ ZAPROSZONO WIDAC GO POD KONIEC FILMU PO LEWEJ STRONIE.
  plclip.com/video/Jqut51nM0Us/wideo.html

 • Aleksander Abramczyk
  Aleksander Abramczyk 14 dni temu +1

  3:17 nie wiedziałem że telegraf jeszcze w Polsce istnieje

 • resturator
  resturator 14 dni temu +2

  Słupy telegraficzne?

 • Zygmunt Cysewski
  Zygmunt Cysewski 14 dni temu +3

  To wszystko wygląda jak w komunie niby partia rządziła a sterowniki były za granicą teraz podobnie NIE IDENTYCZNIE!!!!!Wszystkie afery zero wyników Jakiś Gawłowski wyszedł z kicia i cisza??? sądy ?Gersdorf dalej zasiada za kilkanascie tysięcy sędziowie podobnie Rózne persony ubiegłych lat na intratnych stanowiskach szczególnie w otoczeniu figuranta od żyrandola i nie tylko im się tyko wydaje że rządzą a rzeczywistość wygląda tak że muszą rżadzących w d...ę całować Chciałbym dowiedzieć się o zyciorysach wszystkich lokalnych organizacji Prawa i sprawiedliwości i okaże się że większość w PRLu zajmowała stanowiska z nadania partyjnego Dlaczgo np nie można się dowiedzieć np życiorysów głownie politycznych i miejsc i stanowisk chocoiażby tylko PIS u Dlaczego żaden pisowiec nie ma legitymacji jak w komunie ? Członkami PIS są tylko te persony zasiadający za tysiące zł.a władzę im dają wyborcy tak samo zmanipulowani jak w komunie .Gdyby komuna trzymała się swej ideologii do dzisiaj rządziłaby światem i nadal rządzi w wielu krajach nawet te kraje o ugruntowanej demokracji nadal się dają nabrać przykładem UE O ile władzy nie oprze się na PRAWDZIE i odpowiedzialności za nią to nie wierzę żadnym rządzącm bo zawsze się skundlą dla własnych biznesów (czyt. złodzi
  sjstw) walc już raz rozwiązała marsz i sie udało dlaczego ma nie powtórzyć? Prowokatorów braknie? mam pomysł zeby wszystkich prowokatorów wyłapać wylegitymować i trwale oznaczyć np tatuażem na czole sądzę że parę takich akcji wyeliminuje prowokację na przyszłość. Szwecja nie mogła poradzić sobie z kradzierzamii zaczęli karać ucinaniem ręki za kradzierz i na całe pokolenia mieli parę inwalidów ale złodziei nie mieli W Polsce kara na nieuczciwych urzędników była do kary śmierci włącznie imieliśmy najuczciwszych urzędników w całym swiecie a straconych ? nie słyszałem? Należy przywrócić kary ze średniowiecza bo są bardziej skuteczne i mniej kosztowne jak utrzymanie skazańców w więzieniach

 • Kamil Średziński
  Kamil Średziński 14 dni temu +29

  Im dłużej obserwuję polską scenę polityczną, to dochodzę do wniosku, że w Polsce nigdy nic się nie zmieni. Ten kraj musi w końcu upaść. I to nie będzie wina Niemiec, Izraela czy zielonych ludzików. To sami Polacy doprowadzą ten kraj do rozpadu.

  • Whats Biff
   Whats Biff 9 dni temu

   troche winy zaborców będzie, a nawet powiedziałbym, że bardzo byliby winni. Ale co im tam, skoro reparacje dla Polski dalej niezapłacone

  • emanrehtona
   emanrehtona 12 dni temu

   Co robisz żeby zmienić sytuację ?

  • Tom Cole
   Tom Cole 13 dni temu +4

   Nie Polacy tylko polskojezyczni....

  • Marek Manini
   Marek Manini 13 dni temu +3

   Niew tyle co sami Polacy ale ich glupota!Gnusnosc i deprawacja czterdziestu paru lat supremacji sowietow nad Polska!

  • hary pomidor
   hary pomidor 13 dni temu +2

   I tak to będzie. Polacy obudzą się jak już będzie pozamiatane. A wtedy to już będzie za późno. No i to będzie ostatni rozbiór polski. To jeszcze będzie się nazywało polska ale Polacy nic do gadania nie będą mieli.

 • Wieslaw Burno
  Wieslaw Burno 14 dni temu

  Wajdelota z Lublina, czyli miszcz bicia piany...

 • Adam M
  Adam M 14 dni temu +3

  ZALOSNE OPOWIESCI PANA REDAKTORA. PAN PREZES POCHWALI, A MOZE DA REKE DO POCALOWANIA?

 • Adam M
  Adam M 14 dni temu +7

  PAN REDAKTOR MICHALKIEWICZ STAL SIE PISOWSKIM LIZUSEM... MOWI: TRZEBA GLOSOWAC NA PIS, BO TO ZDRAJCY I NIEUDACZNICY ALE TO MNIEJSZE ZLO, ITD. ZALOSNE I INFANTYLNE ARGUMENTY, JAK NA KOGOS, KTO MA TAKA BIOGRAFIE. WSTYD!

  • Marcin Pawłowicz
   Marcin Pawłowicz 13 dni temu

   Nie wiem czy padły z jego ust takie słowa ale moje zdanie jest identyczne, mniejsze zło, dużo mniejsze.

  • Suryavarman
   Suryavarman 14 dni temu +4

   Co, Michalkiewicz nigdy nic takiego nie gadał xD

  • Ewa Anna
   Ewa Anna 14 dni temu +1

   Nie wiem, czy p. Michalkiewicz coś takiego mówi, ale nie jestem w stanie wysłuchać wszystkiego, co on mówi, a więc może jakiś link... już z okresu, kiedy nastąpiło całkowite rozczarowanie PiS-em.

 • patryk kodzis
  patryk kodzis 14 dni temu +3

  Jak redaktor mógł zadać Panu pytanie w którym powiedział "polegliśmy" jako że poległ PIS i utożsamił Pana z tą partią i dlaczego Pan nie zareagował? :P
  Ten Pan Otoka swoimi niektórymi wypowiedziami zdekonspirował się już dawno :)

  • Seniorka 1945
   Seniorka 1945 Dzień temu

   patryk kodzis - podzielam Twoje zdanie - bardzo nieprofesjonalnie - ich stronnictwo dyskredytuje ich obiektywność!

  • HeroGenji
   HeroGenji 14 dni temu +1

   Otoka Frąckiewicz to jeden z nielicznych rzetelnych dziennikarzy w tym chu**wym kraju. Facet mówi jak jest i nie boi się problemów. +Ewa Anna

  • Ewa Anna
   Ewa Anna 14 dni temu

   Dla mnie p.Otoka też jest osobą, której nie ufam i uważam, że jest ideologicznie labilny.

 • Tak Wlasnie
  Tak Wlasnie 14 dni temu

  durnowaty zezowaty

 • Jacek Serafin
  Jacek Serafin 14 dni temu +1

  Czy w środe będzie program "w podwójnym nelsonie"?

 • Janōsik
  Janōsik 14 dni temu +2

  Je pierd*le, co za parszywa chazarska morda.

  • Skomand Karsina
   Skomand Karsina 14 dni temu +2

   +Suryavarman Ach, to tylko Janosik popatrzył w lustro i tak sie chamowi ze szczerego serca wyrwało...

  • Suryavarman
   Suryavarman 14 dni temu

   Kto, lol xD

 • Jadziax J
  Jadziax J 14 dni temu +2

  Komentarz dla statystyk XD

 • Piotr PATRIOTA
  Piotr PATRIOTA 14 dni temu +8

  TUSK TO WSPANIAŁY CZŁOWIEK NASZ PRZYSZŁY PREZYDENT 🍀🇵🇱🍀

 • Marcel
  Marcel 14 dni temu

  Panie Stanisławie, Pani A. Merkel zrezygnowała z szefowania CDU chyba 29.10

 • Roman Senguszko
  Roman Senguszko 14 dni temu +6

  PiS poległ w wyborach?!😳 Panowie, o czym Wy mówicie, nie twórzcie fauszywej flagi! W dużych miastach takich jak Wawa,Poznan, Gdańsk, Wrocław, Kraków, czy Lódz rządziło PO i nadal będzie rządzić! Jak się patrzy na mapkę gdzie PiS będzie rządził, to po tym jak oklamuja i tak dostali za dużo! Zresztą tu nie ma przegranych, PiS PO, PSL czy SLD są zawsze wygranymi, czy rządzą czy są w opozycji państwowe koryto dla świń jest duze i pojemne, wszystkie się na żrą do syta z naszych podatków! A Polacy jak widać mądrzy, wiedzą, że nic się nie zmieni, jedni i drudzy będą kraść, to robi z ludzmi ten absurdalny system monetarny! Ludzie to zrozumieli, ze przy zmianie ci co wygrają zaraz poobsadzaja stanowiska swoimi rodzinkami i znajomymi i nic się nie zmieni poza szyldem, no i zamieszaniem przez pierwszych kilka miesiecy po wyborach! Poza tym duże miasta rozwijają się systematycznie i nieprzerwanie, tylko slepiec albo zacietrzewiony ignorant tego nie zauważy! PS. Pan Stasio tez nie ma co narzekać, dziś juz go widziałem w MN, teraz wsenietv, trochę ponarzeka, trochę postraszy, polskim włada bardzo poprawnie i praktycznie nie produkując żadnych pożytecznych dla ogółu dóbr kasuje pieniążki😉a jak, dobrze się żyje🎯

  • Antyoksydant
   Antyoksydant 14 dni temu +2

   Pan Michalkiewicz swą rolę spełnia najlepiej jak umie, gdyby każdy był ramach swojej kompetencji odpowiedzialny i twórczy dla dobra Polski, to lepiej by wyglądała. Wizerunek autostrad, ładnych miast, zachłystywania się możliwościami podróżowania i uprzedmotawiania człowieka jeszcze nie świadczy o dążeniu rządzących do dobrobytu, sprawiedliwości i prawdy. Ktoś te koszty musi ponosić, okupić wyrzeczeniami i brakiem solidarności. Kredyty spadają na społeczeństwo - nie na rząd! W tej pseudo-demokracji nie ma nawet wybieralności przez lud czołówki sędziów, a prawo interpretowane w sposób dowolny. Bywa, że najlepsza ustawa może nie przejść, bo któraś z instancji trójpodzielnej władzy może zablokować. Dla większej groteski: ustawa, czy projekt lub referendum może stać w "zamrażalniku",aż zmieni się koniunktura, by pognębić Polaków i na poprawę sytuacji jest za póżno.

  • JPFX
   JPFX 14 dni temu

   Świadomość narodowa, praca u podstaw - zwał jak zwał - to podstawowe dobro a patrząc na wyniki kolejnych wyborów nadal jest sporo do zrobienia. Chociaż. ....ja i tak nie jestem demokratą.

 • JPFX
  JPFX 14 dni temu +22

  To jest inna seria niż w "W podwójnym nelsonie"? Bo szkoda by było tamtej czołówki - ta aria operowa idealnie pasowała do Pana Stanisława.

  • JPFX
   JPFX 14 dni temu +2

   +Arczi Dla merytoryki rzecz jasna. Czołówka jest tylko miłym dodatkiem.

  • Arczi
   Arczi 14 dni temu

   co to za roznica? przyszedles tutaj dla czołówki czy dla merytoryki

  • Urszula Kalata
   Urszula Kalata 14 dni temu

   Poprzednia byla lepsza.

 • Filip
  Filip 14 dni temu +10

  O kurde! Takiej czołówki się nie spodziewałem.

  • Maria Xyz
   Maria Xyz 14 dni temu

   Filip Skad te obawy. ze thusek mpze wrocic do rzadu przeciez istnieje tzw seryjny a piatkow jest. dosc skoro mogl ten aparatczyk wymordowac wszystkich ktorzy mieli wiedze omorderstwie smolenskim. czas. by mordecy zaczeli popelniac Samobojstwa

 • Dawid G
  Dawid G 14 dni temu +7

  Czy nie jest przypadkiem tak, że po zostaniu przez PGNiG monopolistą w handlu gazem LPG, polscy kierowcy łątają dziurę w budżecie po 500+ ?? W ciągu ostanich 5 miesięcy LPG zdrożał 25%.... ile jeszcze ?

  • Dawid G
   Dawid G 14 dni temu +2

   Jedyny żyd którego toleruję to Natalie Portman Gaz jest czystszy o 90% od benzyny.... Poza tym jak nie widać różnicy to po co przepłacać?

  • JPFX
   JPFX 14 dni temu +2

   Dopóki nie zarżną gospodarki czyli póki nie będzie tu drugiej Wenezueli.

  • Jedyny żyd którego toleruję to Natalie Portman
   Jedyny żyd którego toleruję to Natalie Portman 14 dni temu +3

   No i dobrze że zdrożał! Dlaczego masz mi smrodzić ohydnym w zapachu wyziewem zamiast normalnie na benzynie jak człowiek?