III Sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego

Udostępnij
Umieść na stronie
 • Opublikowany 29 sty 2019
 • Radni Sejmiku uchwalili Budżet Województwa Łódzkiego. Po raz pierwszy w historii dochody przekroczą miliard złotych.

  Sesja rozpoczęła się od chwili ciszy w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wystawiona została księga kondolencyjna. Radni jednogłośnie przyjęli tego dnia również stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji i nawoływania do nienawiści w życiu publicznym.

  W dalszym ciągu obrady zdominował temat Budżetu Województwa. Radni debatowali nad projektem przygotowanym przez poprzedni zarząd i autopoprawką zgłoszoną do niego przez marszałka Grzegorza Schreibera. Ostatecznie projekt budżetu z autopoprawką został przyjęty przy 17 głosach za i 16 przeciw.

  Budżet Województwa Łódzkiego na 2019 rok zakłada przede wszystkim znaczący wzrost dochodów oraz wydatków w stosunku do budżetu uchwalonego na 2018 r. Dochody wzrosną o 146,3 mln zł, a wydatki o 101 mln zł i wyniosą: dochody - blisko 1 mld 50 mln zł, a wydatki - ponad 1 mld 70 mln zł. Deficyt w wysokości 19 mln 700 tys. zł jest o 55 mln zł niższy niż w projekcie budżetu zaproponowanym przez poprzedni Zarząd Województwa. Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
  Znacząco wzrosną wydatki majątkowe, czyli nakierowanych na inwestycje, w stosunku do roku 2018 - o ponad 52 mln zł do kwoty 394 mln zł. Udział wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem wynosi ok. 37 proc.
  Wzrost dochodów był możliwy m.in. dzięki większym wpływom z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który po raz pierwszy zaplanowano na ponad 300 mln zł i ma wynieść 310 mln zł oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który wyniesie ponad 108 mln zł.

Komentarze • 0