Fundacja Między Uszami
Fundacja Między Uszami
 • 454
 • 149 828
FMU reklamowka
„Między Uszami” Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka
miedzyuszami.pl/
edukacjamiedzyuszami.pl/
wyświetleń: 936

Wideo

FMU - Życzenia Świąteczne ze Śląska
wyświetleń 773 miesięcy temu
Pod koniec 2019 roku powstała nieformalna grupa aktywnych osób ze Śląska - a dokładnie z Aglomeracji Śląskiej, które są zainteresowane organizowaniem różnych aktywności dla Głuchych na Śląsku we współpracy z Fundacją Między Uszami. Początki są skromne, ale bardzo miłe - prezentujemy film z życzeniami Świątecznymi ze Śląska ;)
Marek Mazurek 15. rocznica śmierci
wyświetleń 305 miesięcy temu
Zapraszamy do Muzeum AK w Krakowie
wyświetleń 807 miesięcy temu
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” - jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce upowszechniająca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych, przede wszystkim o Armii Krajowej. Adres: Wita Stwosza 12, Kraków
modul 1 cz 3
wyświetleń 3711 miesięcy temu
modul 3 cz 4
wyświetleń 611 miesięcy temu
modul 3 cz 3
wyświetleń 1411 miesięcy temu
modul 3 cz 2
wyświetleń 1611 miesięcy temu
modul 3 cz 1
wyświetleń 2111 miesięcy temu
modul 2 cz 3
wyświetleń 1711 miesięcy temu
modul 2 cz 2
wyświetleń 1811 miesięcy temu
modul 2 cz 1
wyświetleń 1211 miesięcy temu
modul 1 cz 4
wyświetleń 1011 miesięcy temu
modul 1 cz 2
wyświetleń 2211 miesięcy temu
modul 1 cz 1
wyświetleń 2211 miesięcy temu
elearning
wyświetleń 2211 miesięcy temu
wstep
wyświetleń 2711 miesięcy temu
Moduł III cz 4
wyświetleń 38Rok temu
Dzień Św. Patryka
wyświetleń 66Rok temu
100 lat
wyświetleń 43Rok temu
Gesty wolności
wyświetleń 32Rok temu
Dzień Kobiet
wyświetleń 19Rok temu
Ogłoszenie - testy HIV i HCV
wyświetleń 58Rok temu
Projekt Siła Rozwoju - Vlog 1
wyświetleń 29Rok temu
FMU Święta 2018
wyświetleń 33Rok temu
Odsiecz
wyświetleń 24Rok temu
Hołd
wyświetleń 25Rok temu
Autonomia
wyświetleń 30Rok temu
Legiony
wyświetleń 23Rok temu
Feudalizm
wyświetleń 240Rok temu
Zamach stanu
wyświetleń 18Rok temu
Spisek
wyświetleń 19Rok temu
Senior
wyświetleń 18Rok temu
Dziedziczenie
wyświetleń 24Rok temu
Dynastia
wyświetleń 21Rok temu
Wasal
wyświetleń 21Rok temu
Wybory w 1989 roku
wyświetleń 83Rok temu
Napisy: W latach 80 XX wieku panował w Polsce wielki kryzys ekonomiczny. Gospodarka polski była bardzo zła, ludzie biedni i niezadowoleni. Dlatego komuniści rozpoczęli rozmowy z opozycją - czyli z Solidarnością i kościołem. Nazywało się to „Rozmowy okrągłego stołu”. Komuniści chcieli podzielić się władzą, a nie oddać wszystko. Zawarto porozumienie i ustalono, że odbędą się częściowo wolne wybor...
Wrzesień 1939 - agresja na Polskę
wyświetleń 452Rok temu
Napisy: W 1939 roku sytuacja międzynarodowa w Europie była bardzo napięta. Hitler zażądał od Polski ustępstw terytorialnych i zawarcia z Niemcami sojuszu przeciwko ZSRR. Polska się nie zgodziła. Niemcy podpisały w sierpniu tajny układ z ZSRR dotyczący agresji na Polskę. Polska zawarła sojusz z Wielką Brytanią i Francją. Rano 1 września Niemcy zaatakowały Polskę od zachodu, północy i południa. A...
Powstanie styczniowe
wyświetleń 76Rok temu
Napisy: Powstanie styczniowe trwało w latach 1863 - 1864 w Królestwie Polskim, na Litwie i na innych terenach zaboru rosyjskiego. Na początku lat 60 XIX wieku ludność w Warszawie i w innych miastach organizowała manifestacje patriotyczne. Rosjanie krwawo rozpędzali te manifestacje, byli zabici. W tym czasie powstawały dwie ważne organizacje polityczne dążące do niepodległości - Biali i Czerwoni...
Przejęcie władzy przez komunistów po II Wojnie Światowej
wyświetleń 452Rok temu
Napisy: Na początku maja 1945 roku Armia Radziecka i oddziały Armii Polskiej zdobyły Berlin, wojna się skoczyła. Tereny Polski były zupełnie kontrolowane przez Związek Radziecki. Stalin postanowił, że zmieni granice przedwojennej Polski - wschodnia granica będzie na rzece Bug, a zachodnia na rzekach Odra i Nysa. W Polsce powstał nowy rząd, w którym większość stanowili polscy komuniści. Ten rząd...
Wejście Polski do UE
wyświetleń 256Rok temu
Napisy: Po upadku komunizmu i odzyskaniu wolności Polska chciała dołączyć do bogatych, demokratycznych państw Europy Zachodniej. Jej celem było wstąpienie do Unii Europejskiej. Jednak aby wejść do Unii, trzeba było spełnić szereg warunków ekonomicznych, prawnych i politycznych. Polska złożyła wniosek o członkostwo w UE w 1994 roku. Na początku Polska uzyskała status państwa stowarzyszonego z UE...
Wejście Polski do NATO
wyświetleń 93Rok temu
Napisy: Po II Wojnie Światowej Polska została członkiem sojuszu wojskowego państw komunistycznych - Układu Warszawskiego - którego założycielem był ZSRR. Przeciwnikiem Układu Warszawskiego był Sojusz Północnoatlantycki - czyli NATO. To sojusz zachodnich państw demokratycznych z USA na czele. Kiedy ZSRR rozpadła się, Układ Warszawski rozwiązał się. Wolna Polska już na początku lat 90 XX wieku za...
Powstanie Solidarności i Stan wojenny
wyświetleń 228Rok temu
Napisy: Pod koniec lat 70 XX wieku w Polsce narastał kryzys gospodarczy. W sklepach brakowało prawie wszystkiego, rząd musiał podnieść ceny, a ludzie zarabiali mało. Nastroje w społeczeństwie były bardzo złe, ludzie krytykowali władzę. W wakacje 1980 roku w całym kraju rozpoczęły się strajki. Pracę wstrzymało ponad 170 zakładów pracy, w tym duże huty i stocznie na Wybrzeżu. Robotnicy domagali s...
Powstanie listopadowe
wyświetleń 61Rok temu
Napisy: Po upadku Napoleona nastał nowy porządek polityczny w Europie ustalony na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Jednym z ustaleń było stworzenie Królestwa Polskiego pod władzą cara Rosji. Obejmowało ono tereny Księstwa Warszawskiego, ale bez Wielkopolski, Krakowa i Lwowa. Królestwo Polskie miało swoje wojsko, jego królem był car Rosji. Było one zależne od Rosji, ale car Aleksander I dał mu ...
Pierwsza wolna elekcja
wyświetleń 317Rok temu
Napisy: Zygmunt II August zmarł w 1572 roku. Był on ostatnim królem dynastii jagiellońskiej w Polsce. Ustalono, że odtąd królowie będą wybierani przez szlachtę. Wybór króla nazywa się - ELEKCJA. Ponieważ ustalono, że króla będzie wybierać cała szlachta, a nie tylko posłowie wybrani na sejm. Dlatego nazywa się to wolna elekcja - każdy szlachcic mógł oddać głos. Bezkrólewie to okres między śmierc...
Chrzest Polski
wyświetleń 191Rok temu
Napisy: Na samym początku historii Polski nie było państwa polskiego, były różne plemiona Słowian, które mieszkały na terenie dzisiejszej Polski. Najsilniejszym z tych plemion było plemię Polanie - stąd prawdopodobnie pochodzi nazwa Polska. W drugiej połowie X wieku panował w kraju Polan silny władca - Mieszko I. Kraj Polan to było państwo pogańskie - czyli ludzie wierzyli tam w religię słowiań...
Polacy w czasie II Wojny Światowej
wyświetleń 77Rok temu
Napisy: Po wybuchu II Wojny Światowej Polska przestała istnieć, ale Polacy nie zaprzestali walki o wolność. Przez cały okres wojny Polacy walczyli na wszystkich frontach oraz w kraju. W okupowanej Polsce powstała Armia Krajowa - AK, konspiracyjna organizacja zbrojna, która była bardzo liczna i reprezentowała rząd polski w Londynie. AK jak mogła dbała o ludność cywilną, przeprowadzała zamachy na...
Dwudziestolecie międzywojenne
wyświetleń 67Rok temu
Napisy: Dwudziestolecie międzywojenne to okres od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do wybuchu II Wojny Światowej w 1939 roku. Przez ten czas Polska była niepodległym krajem, choć zmagała się z wieloma problemami. Przez pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości musiała jeszcze walczyć o swoje granice - największym zagrożeniem była wojna ze Związkiem Radzieckim, którego wojska ...
Odzyskanie niepodległości w 1918 roku
wyświetleń 57Rok temu
Napisy: Pierwsza Wojna Światowa była katastrofą dla całej Europy, spowodowała śmierć milionów ludzi i wielkie zniszczenia. Ale w jej wyniku wszystkie państwa zaborcze przegrały i przestały istnieć. Carska Rosja upadła i w jej miejsce powstał komunistyczny Związek Sowiecki. Cesarstwo niemieckie zniszczone wojną musiało się poddać, oddać swoje tereny na wschodzie Polsce i zmieniło się w republikę...
Wybuch I Wojny Światowej i sprawa polska
wyświetleń 270Rok temu
Napisy: Wybuch I Wojny Światowej spowodował, że państwa zaborcze stały się wrogami. Rosja walczyła z Niemcami i Austro-Węgrami. To była szansa dla Polaków. W społeczeństwie polskim istniały różne poglądy na postawę w czasie w wojny. Część - głównie z Królestwa Polskiego i zaboru rosyjskiego - opowiadała się za współpracą z Rosją i odbudową Polski pod opieką Rosji. Część - głównie z zaboru niemi...
Księstwo Warszawskie
wyświetleń 341Rok temu
Napisy: Rewolucja Francuska w 1789 roku doprowadziła do wielkich zmian politycznych i społecznych w Europie. Gdy władzę objął Napoleon Bonaparte, Francja zaczęła odnosić sukcesy w wojnach w Europie. W 1807 roku Francja pokonała Prusy - jednego z zaborców. To obudziło nadzieje wśród Polaków na odzyskanie niepodległości. Napoleon też chciał wykorzystać poparcie Polaków przeciwko wrogom Francji. W...
Powstanie kościuszkowskie i III Rozbiór Polski
wyświetleń 266Rok temu
Napisy: Po II rozbiorze sytuacja w Polsce była bardzo zła. Państwo zostało bardzo okrojone i miało tylko 3 miliony ludności. Było zupełnie zależne od Rosji. Panował kryzys ekonomiczny. W tej sytuacji powstawały patriotyczne organizacje spisowe w kraju i zagranicą. Spiskowcy chcieli wywołać powstanie narodowe i liczyli na pomoc Francji, gdzie wybuchła rewolucja, obalono króla i wprowadzono repub...
Wojny Polski w XVII wieku
wyświetleń 303Rok temu
Napisy: XVII wiek dla Polski był czasem kiedy toczyła wojny ze swoimi sąsiadami oraz z Kozakami na Ukrainie. W tych wojach Rzeczpospolita się obroniła, ale została osłabiona, biedniejsza i straciła część terytoriów. Na początku XVII wieku Polska toczyła 3 wojny ze Szwecją, najpierw o Inflanty, potem o Prusy Królewskie i Pomorze Gdańskie. Polska obroniła Gdańsk, odzyskała Prusy, ale straciła pra...
Bitwa pod Wiedniem
wyświetleń 54Rok temu
Napisy: W 1683 roku armia turecka, którą dowodził wielki wezyr Kara Mustafa, doszła do Austrii i zaczęła oblężenie Wiednia. Król Jan III Sobieski wyruszył z Polski na pomoc Austrii. 12 września 1683 wojska polskie i austriackie dowodzone przez Jana II Sobieskiego pokonały Turków pod Wiedniem. Zdobyto bogate łupy. Od tego momentu Turcy byli już słabi i tylko wycofywali się. W 1699 roku zawarto t...
Unia Lubelska
wyświetleń 219Rok temu
Napisy: Od końca XIV wieku Polska i Litwa były związane ze sobą unią personalną - oba kraje były niezależne, ale miały jednego władcę. Oba kraje miały wspólne interesy i wspólnego wroga - Zakon Krzyżacki. W XVI wieku Zakon Krzyżacki przestał istnieć, ale zagrożeniem stawała się Rosja. W II połowie XVI wieku Polska dużo pomagała Liwie w wojnach z Rosją. Szlachta obu krajów chciała też kontrolowa...
Hołd pruski
wyświetleń 245Rok temu
Napisy: Zakon Krzyżacki był zagrożeniem dla Polski przez ponad 200 lat. W 1226 roku książę Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Zakon Krzyżacki, aby ten pomógł w walce z Prusami, czyli poganami z terenów, gdzie dziś są Warmia i Mazury. Po podbiciu terenów pogan, Krzyżacy zaczęli atakować tereny Polski i Litwy. W 1308 roku zabrali Polsce Pomoże Gdańskie. Konflikty z Krzyżakami doprowadziły do ...
Bitwa pod Grunwaldem
wyświetleń 97Rok temu
Napisy: Stosunki Polski z Zakonem Krzyżackim były zawsze trudne lub wrogie. Krzyżacy zagarnęli Pomoże gdańskie i często atakowali Polskę. W II połowie XIV wieku te stosunki się poprawiły, gdyż król Kazimierz Wielki rozszerzał wschodnie granice Polski i zawarł rozejm z Krzyżakami. Od 1386 roku panowała w Polsce dynastia Jagiellonów - jej pierwszym królem był Władysław Jagiełło. On pochodził z Li...
Panowanie Bolesława Chrobrego
wyświetleń 110Rok temu
Napisy: Bolesław Chrobry przejął władzę bezpośrednio po swoim ojcu, Mieszku I. W pierwszych 10 latach panowania stosunki Polski z Cesarstwem Niemieckim układały się dobrze. W 997 do Polski przyjechał biskup Wojciech, który musiał uciec z Czech. Z Polski wyruszył on do Prus, gdzie chciał nawracać pogan na Chrześcijaństwo. Tam został zabity. Bolesław wykupił jego ciało, pochował w Gnieźnie. Dzięk...
Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka
wyświetleń 247Rok temu
Napisy: Rozbicie dzielnicowe Królestwa Polskiego trwało prawie 200 lat. W czasie tego rozbicia poszczególne dzielnice Polski były rządzone przez różnych książąt z dynastii Piastów - dlatego nazywały się księstwami. Te księstwa dzieliły się na mniejsze, prowadziły ze sobą wojny, stawały się coraz słabsze. To powodowało, że sąsiednie kraje zajmowały część ziem polskich. Dlatego najsilniejsi książ...
Testament Krzywoustego
wyświetleń 314Rok temu
Napisy: Książę Bolesław Krzywousty prowadził politykę umacniania państwa i poszerzania granic. Jednak na początku panowania musiał stoczyć walkę o władzę ze swoim bratem Zbigniewem. Chciał, żeby jego synowie nie musieli toczyć ze sobą walki o tron po jego śmierci. Dlatego stworzył system podziału Polski na dzielnice. Każdy z jego synów otrzymał część kraju - dzielnicę, którą rządził, ale najsta...
Konfederacja barska i I Rozbiór Polski
wyświetleń 98Rok temu
Napisy: W XVIII wieku Rosja coraz mocniej ingerowała w wewnętrzne sprawy polskie. W 1764 roku dzięki poparciu Rosji na króla został wybrany Stanisław August Poniatowski, dlatego szlachta nie lubiła tego króla. Stanisław August próbował przeprowadzać reformy, żeby wzmocnić państwo, ale to też nie podobało się Rosji. W 1768 roku przy pomocy wojsk rosyjskich ambasador Rosji zmusił sejm do przyjęci...
Konstytucja 3 Maja i II Rozbiór Polski
wyświetleń 242Rok temu
Napisy: Polska po I rozbiorze była osłabiona i pod kontrolą Rosji. Jednak w roku 1787 Rosja zaangażowała się w wojnę z Turcją i Szwecją, musiała wyprowadzić swoje wojska z Polski, więc pojawiła okazja do wyrwania się spod kontroli Rosji. W 1788 roku rozpoczął się sejm - tak zwany czteroletni - który wprowadził wiele reform. Najważniejszą z nich była konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku. Likwi...
Święty Mikołaj
wyświetleń 46Rok temu
wolontariusz
wyświetleń 112Rok temu
Europejski Tydzień Testowania na YT
wyświetleń 98Rok temu
Zapraszmy wszystkich Głuchych na darmowe testy w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i HCV w Krakowie, organizowanego przez Stowarzyszenie Jeden Świat i Stowarzyszenie Parasol. Na wydarzeniu będzie stoisko FMU - zapewniamy pomoc w tłumaczniu PJM oraz wszelką inną. Będziecie też mogli zapoznać się z naszymi projektami o HIV/AIDS. Serdecznie zapraszamy! Gdzie - ul. Rakowicka 10a, Krak...
Z CZYM DO JAKIEGO URZĘDU
wyświetleń 21Rok temu
KTO ZA MNIE PŁACI
wyświetleń 37Rok temu
Świadczenie pieniężne
wyświetleń 15Rok temu
Procedura
wyświetleń 8Rok temu
Potencjał
wyświetleń 9Rok temu
Pośrednictwo
wyświetleń 9Rok temu
Poradnictwo
wyświetleń 6Rok temu
Komunikacja z kimś, rozmowa
wyświetleń 14Rok temu
Kompetencja
wyświetleń 20Rok temu
Jednostka organizacyjna
wyświetleń 19Rok temu
Instytucja Rynku Pracy
wyświetleń 31Rok temu
JAKA UMOWA, W JAKIEJ SYTUACJI? Rozwiązanie umowy o pracę (PJM, napisy).
wyświetleń 90Rok temu
Projekt "Głucha Mama na rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej: gluchamamapracuje.pl/ Realizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, 2018 Zobacz też: miedzyuszami.pl/ Warto wiedzieć więcej!
JAKA UMOWA, W JAKIEJ SYTUACJI? Rodzaje umów w pracy (PJM, napisy).
wyświetleń 101Rok temu
Projekt "Głucha Mama na rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej: gluchamamapracuje.pl/ Realizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, 2018 Zobacz też: miedzyuszami.pl/ Warto wiedzieć więcej!
JAK PRACOWAĆ W CIĄŻY? Prawo pracy dla kobiet w ciąży (PJM, napisy)
wyświetleń 67Rok temu
Projekt "Głucha Mama na rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej: gluchamamapracuje.pl/ Realizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, 2018 Zobacz też: miedzyuszami.pl/ Warto wiedzieć więcej!
JAK PRACOWAĆ W CIĄŻY? Biznes w ciąży (PJM, napisy)
wyświetleń 24Rok temu
Projekt "Głucha Mama na rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej: gluchamamapracuje.pl/ Realizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, 2018 Zobacz też: miedzyuszami.pl/ Warto wiedzieć więcej!
Moja Historia Edyta
wyświetleń 50Rok temu
Urlop tacierzyński i ojcowski
wyświetleń 95Rok temu
JAKA UMOWA, W JAKIEJ SYTUACJI? Podatek i składka ZUS - kto ile płaci (PJM, napisy)
wyświetleń 50Rok temu
Projekt "Głucha Mama na rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej: gluchamamapracuje.pl/ Realizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, 2018 Zobacz też: miedzyuszami.pl/ Warto wiedzieć więcej!
JAKA UMOWA, JAKA SYTUACJA? Umowy cywilno-prawne (PJM, napisy)
wyświetleń 39Rok temu
Projekt "Głucha Mama na rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej: gluchamamapracuje.pl/ Realizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, 2018 Zobacz też: miedzyuszami.pl/ Warto wiedzieć więcej!
JAKA UMOWA, W JAKIEJ SYTUACJI? Umowa wolontariacka (PJM, napisy).
wyświetleń 51Rok temu
Projekt "Głucha Mama na rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej: gluchamamapracuje.pl/ Realizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, 2018 Zobacz też: miedzyuszami.pl/ Warto wiedzieć więcej!
JAKA UMOWA, W JAKIEJ SYTUACJI? Umowa o pracę (PJM, napisy)
wyświetleń 64Rok temu
Projekt "Głucha Mama na rynku pracy" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej: gluchamamapracuje.pl/ Realizator: Między Uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, 2018 Zobacz też: miedzyuszami.pl/ Warto wiedzieć więcej!
Głucha Mama w biznesie
wyświetleń 23Rok temu
Jak skutecznie szukać pracy
wyświetleń 14Rok temu
Nie bój się zmiany
wyświetleń 33Rok temu
Praca i urlop wychowawczy
wyświetleń 37Rok temu
Vlog3
wyświetleń 23Rok temu

Komentarze

 • Stephanus Rix
  Stephanus Rix 2 miesięcy temu

  Aha, nie należy zapominać, ze nacjonaliści ukraińscy rekrutujący i Rusinow i Polaków i Lemkow współpracowali z Rzesza już od 1929 roku a w 1939 już jawnie prowadzili działania przeciw RP. Organizacja odpowiedzialna to OUN.

 • Stephanus Rix
  Stephanus Rix 2 miesięcy temu

  Rusini byli nie ukraińcy. Hitler wprowadził narodowy socjalizm eufemistycznie nazywany nazizmem żeby chronić socjalizm przed napiętnowaniem. Socjalizm w wersji międzynarodowej, dla odmiany zwany komunizmem( miedzynarodowka) to ustrój w ZSRR ( Zwiazek SOCJALISTYCZNYCH republik radzieckich ) jedyna różnica między Rzesza i ZR było podejście do narodu. W obu przypadkach był to jednak ten sam socjalizm.

 • Wiktor Rotkiw
  Wiktor Rotkiw 2 miesięcy temu

  O nosicielstwie możemy mówić w momencie kiedy w organizmie człowieka znajduje się jakiś wirus, lecz nie wywołuje on w danym momencie żadnych negatywnych zmian. Natomiast wirus HIV nawet kiedy jest leczony ciągle powoduje wyniszczanie komórek odpornościowych, ponieważ wciąż trwa proces chorobowy. Tak więc, można być nosicielem np. wirusa opryszki w chwili gdy jest w stanie spoczynku, lecz zawsze może się uaktywnić. Jeśli masz hiv nie jesteś nosicielem tylko zakażonym.

 • Kazimierz Dec
  Kazimierz Dec 2 miesięcy temu

  Czy jest wersja słyszącym?

 • Warynsky
  Warynsky 2 miesięcy temu

  poprawcie dźwięk. Dałem na całą pizd.ę i ch.ja słyszę.

  • Bernard Chalecki
   Bernard Chalecki 2 miesięcy temu

   Naucz się języka migowego, może zrozumiesz.

 • Andrzej
  Andrzej 5 miesięcy temu

  nic nie rozumiem :D

 • bundyys low
  bundyys low 6 miesięcy temu

  Acha rozumiem

 • ryszard sokolow
  ryszard sokolow 10 miesięcy temu

  Czyli, nasrane za uszami.

 • Asdi
  Asdi 10 miesięcy temu

  kurna, taki dobry materiał a nie ma dzwięku ;/

 • Historia 2016
  Historia 2016 Rok temu

  Po chuj taki filmik jak bez głosu? Bez sensu

 • Portal szukamdopracy

  A my dodamy jeszcze portal ofert pracy szukamdopracy.com

 • Joanna Spiska
  Joanna Spiska Rok temu

  Ciekawe wyrażenie do przedstawienia za pomocą języka migowego :p Ja dowiedziałam się o oknie serologicznym ze strony, którą podał Patryk, boreliozaonline.pl/okno-serologiczne/ ;)

 • Patryk Piwnicki
  Patryk Piwnicki Rok temu

  Przez okno serologiczne często zakłamywane są wyniki na obecność boreliozy w naszym organiźmie o czym można przeczytać na stronie boreliozaonline.pl/okno-serologiczne/ , okno to trwa około miesiąca i dopiero po jego skończeniu uzyskamy pewny wynik.

 • Wojciech Winnicki
  Wojciech Winnicki 2 lat temu

  Wtf

 • Frogu
  Frogu 2 lat temu

  tylko cos sie wam zrombało z mikrem

 • Frogu
  Frogu 2 lat temu

  wow su[eer fulm

 • Meither Pl
  Meither Pl 2 lat temu

  Aha

 • Иван Матросов

  "W pierwszym dniu wojny prezydent Polski Ignacy Мосцицкий( Mościcki)opuścił Warszawę. 5 września ze stolicy uciekło rząd, a 7 września - i naczelny wódz Rydz-Śmigły. Tymczasem, Warszawa została otoczona przez wojska niemieckie tylko 15 września, a padła po bohaterskiego oporu, tylko później jeszcze dwa tygodnie. Ale już 10 września Rydz-Śmigły uciekł z Brześcia w kierunku rumuńskiej granicy, tracąc ostatnie nici dowodzenia. 17 września, kiedy walki toczyły się nie tylko wokół Warszawy, ale i na Bzure, pod Modlinom, Helem i Lwowem, polscy przywódcy opuścili swój kraj. Radzieckie kierownictwo miało wszelkie powody, aby wyrazić w ten dzień, że "polski rząd się rozpadła i nie wydaje żadnych oznak życia". W ten sposób, w trakcie prawie całej kampanii przeciw niemcom polskie wojska zostały pozbawione kierownictwa. Zarządzanie nimi znajdowały się powyżej poziomu dowództwa polowego wojska" .Jak polacy walczyli - to inna piosenka. Faktem pozostaje, że kierownictwo kraju raz uciekło. I 17 września 1939 roku już było na granicy z Rumunią.Polski ambasador w Moskwie nie miał pojęcia, gdzie jest jego rząd i nawet nutę wziąć nie mógł. W końcu rosjanie ruszali się wojska naprzeciw вермахту. Jeszcze raz przypomnę - 17 września 1939 roku państwa Polskiego już nie było i nikt nie wiedział, gdzie dowództwo i rząd. Opór szło некоординируемое(nekoordynacja) i zniszczone. Jeszcze raz przypomnę - armia czerwona dotarła właśnie do linii Curzona, tylko odzyskał to, że polacy zdobyli w 1920 roku samowolnie i po chamsku. Przypomnę, że reklamowany bohaterowie Westerplatte w walce stracił 15 osób z 187, pozostałe bohatersko poddali się. W sumie - heroiczna wojna była. "Czynnik strategicznego zaskoczenia podczas ataku Niemiec na Polskę nie było zupełnie, bo agresywne przygotowania Hitlera dla nikogo nie były tajemnicą. Nie było i taktycznej zaskoczenia, bo inwazja na Polskę, wyznaczony przez Hitlera na 26 sierpnia 1939 r., został w ostatniej chwili wstrzymana, aż do 1 września. U polaków było całkiem wystarczająco dużo czasu, aby przeprowadzić wszystkie pozyskiwania imprezy i jak należy przygotować się do wojny. Nie przeprowadziliśmy i nie przygotowani. W przeddzień 1 września 1939 roku części wehrmachtu, skupione wzdłuż niemiecko-polskiej granicy, liczyły 1,8 mln osób. Nawet gdyby połowa armii polskiej stała wobec innego prawdopodobnego przeciwnika, ZSRR, przeciwko niemcom polacy mogli rzucić armię nie mniejszej liczebności. Jednak вермахту walczyli z połączenia armii polskiej, насчитывавшие tylko około 1 mln osób. Prawda, u niemców w każdym razie było przewagę w artylerii, czołgów i samolotów. Ale w obronnej wojnie, którą prowadził Polska, mogły wpłynąć czynniki innego rodzaju. Tak więc, na przykład, w przeddzień wojny światowej na uzbrojeniu polskiej armii był 3500 karabinów przeciwpancernych UR"" własnej produkcji. Ich 7,92 mm nabój прошивал pancerz każdego ówczesnego czołgu wehrmachtu. Jeden precyzyjny strzał na każde z 70% tych karabinów było wystarczająco dużo, aby wybić wszystkie niemieckie czołgi, które brały udział w inwazji na Polskę. Ale... Środki tajemnicy polskiego dowództwa, doprowadziły do tego, że o tych o broni nie wiedzieli nie tylko wrogowie, ale i większość swoich oficerów i żołnierzy. Polskie cud-broń i nie był używany. Słusznie podejrzewać w tym jakiś zamiar. Nie do przyjęcia wszelkie próby wyjaśnienia niską liczebność polskiej armii, wystawionej przeciwko niemcom, koniecznością odzwierciedlać zagrożenie z tyłu - od ZSRR. Jak wiadomo, wzdłuż radzieckiej granicy we wrześniu 1939 r. było bardzo mało polskich wojsk. Polscy menedżerowie wiedzieli, że ZSRR zaangażowany w konflikt z Japonią na Halhin-Gol, i racjonalnie uważali, że do jego zakończenia ZSRR nie będzie podejmować innej operacji. I tak się stało: wejście wojsk radzieckich na terytorium Polski rozpoczęła się dopiero po tym, jak 16 września weszła w życie umowa z Japonią o zawieszeniu broni." Francja i Anglia wypowiedziały Niemcom wojnę, ale walki nie prowadzili....Wydarzenia, które nastąpiły za pogromem Polski, są znane: prezydent Ignacy Мостицкий i jego rząd w nocy z 17 na 18 września ewakuowały się do Rumunii, gdzie zostały internowane. Prezydencki post został przekazany byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Władysław Рачкевичу, успевшему uciec do Paryża. Рачкевич sam mianował premierem rządu na uchodźstwie gen. pancerza Władysława Sikorskiego. "Paryskie rząd" Polski latem 1940 roku stało się "london" - po klęsce Francji polakom musiał po raz kolejny uciec, teraz w wielkiej Brytanii.

  • Anne Socha
   Anne Socha 11 miesięcy temu

   Co za bzdury! Polski rząd opuścił Polskę jeszcze 1 września 1939 roku a nie 17 września zostawiając durny rozkaz do rosjan nie strzelać jeśli wchodzą na terytorium Polski! Bo nikt nie wiedział po co wchodzą i Polski rząd łudził się że wchodzą pomóc Polsce odepszeć atak Niemców ale Rosjanie weszli i zabijali Polaków albo brali w niewolę a do Niemców nie strzelali, tylko po zajęciu połowy Polski robili razem paradę zwycięstwa z Niemcami na nowej Niemiecko Rosyjskiej granicy. Polacy złamali Enigmę, Niemieckie szyfry więc znali Plan napaści z rozszyfrowanych depesz. Wszyscy wiedzą o pakcie Ribentrob - Mołotow, jak to podzielili się Polską Niemcy z Rosjanami na długo przed 1 września 1939. Mieli zaatakować razem ale Stalin bał się bo pamiętał jak Rosjanie zaatakowali Polskę wcześniej i jak przegrali bitwę Warszawską, więc poczekał aż Niemcy cały opór Polski wezmą na siebie i wkroczył dopiero jak Niemcy już zajęli wszystko co było umówione i kiedy opór Polski był już niewielki bo całe siły były rozbite przez Niemców, poza tym Nikt dziś nie mówi że wojnę 1 września rozpoczęli Niemcy z Rosjanami bo Rosjanie powiedzą nie nie nas tam nie było. tak wykiwał i okpił Stalin Hitlera

 • Dominik Fedyk Official

  Stalin nie zakładał przecież komunizm, tylko Lenin..

 • Stefan Edek
  Stefan Edek 3 lat temu

  Dziękuję 😀

 • Antarex ksf
  Antarex ksf 3 lat temu

  W filmiku jest kilkanaście błędów, ale poza tym nie mam zarzutów bardzo fajny pomysł na film.

 • TEN ŚMIESZNY
  TEN ŚMIESZNY 3 lat temu

  ??????????

 • DeathBoy
  DeathBoy 4 lat temu

  ????

 • Bronisława Paruzel

  Super! Jestem zachwycona nie tylko samym projektem, ale i jego realizacją. Szkoda, że nie ma sprawozdań. A może nie mogłam ich znaleźć?

 • Rafael-Evitan Grombelka

  WONDERFUL! I like this...

 • ksufler
  ksufler 5 lat temu

  Wrzucicie nagrania wszystkich uczestników?

  • Fundacja Między Uszami
   Fundacja Między Uszami 5 lat temu

   Tak. Filmy z udziałem wszystkich uczestników Konkursu Poezji Miganej są dostępne na naszym kanale. Zapraszamy do oglądania :)

 • volkswagen06
  volkswagen06 5 lat temu

  ładnie migowy lololo xd

 • Rocky Balboa
  Rocky Balboa 5 lat temu

  Super perfekcyjne tłumaczenie :), uwielbiam to: PJM i też napisy. To i to ważne, Dwujęzyczność to podstawa, łatwiej się wtedy żyje, jest niezależnym w załatwianiu spraw. A Kraków jest piękny, ma swój urok, ciekawą historię, zabytki. Krakowskie Błonia są cudowne...Pozdrawiam i sukcesów Waszej działalności życzę :)

 • Rocky Balboa
  Rocky Balboa 6 lat temu

  No no, postępy coraz większe w naszym kraju :), nie zapomnieliście także o tych co znając język migowy PJM znają także język narodowy-polski czytany bądź pisany. Dla niektórych znających PJM, będących całkowicie niesłyszącymi, także ważne są napisy, żeby dalej się rozwijać :). Serdeczne dzięki za napisy i wysiłek uroczych Pań Tłumaczek. Ja wiem jak ciężko się uczyć PJM słyszącej osobie nie wychowanej wśród Głuchych, ale postępy są coraz bardziej pozytywne i zaskakujące. Kochani z Was ludzie- Tłumacze, chcący poznać kulturę i życie, sposób myślenia Głuchych. Wielki ukłon i szacunek dla wszystkich Tłumaczy :)

 • Ufo Favet
  Ufo Favet 6 lat temu

  nuuuuuuda

 • Angelika Żak
  Angelika Żak 6 lat temu

  Gdzie ankieta?